Priser

  Ex. moms Incl. moms
Forbrugsbidrag pr. MWh 325,00 406,25
Effektbidrag pr. m3    7,20  9,00
Abonnementsbidrag pr. måler    500,00 625,00

 

Varmepris:
Varmeprisen består af følgende løbende betalinger:
• Forbrugsbidrag.
• Effektbidrag.
• Abonnementsbidrag.

Forbrugsbidrag:
Varmeforbruget måles og afregnes i MWh.
Forbrugerne er forpligtet til minimum at afkøle fjernvarmevandet med 25° C på årsbasis. Overholdes denne afkøling ikke, kan der opkræves en ekstra betaling på 1,6 % af varmeforbruget pr. grads manglende afkøling i et regnskabsår.

Effektbidrag:
Afregnes i m³ rumfang opmålt efter bruttoprincippet. (længde og bredde måles udvendig) 
Den målte indvendige højde tillægges 0,20m. Der kan dog ikke afregnes mindre end 2,50m. samt maksimalt 2,80m. ved boligbyggeri og 3,00m. ved erhvervs- og institutionsbyggeri.

Stueetagen: 
Stueetagens længde , bredde og højde måles brutto.

Kælder: 
Hvert værelse med radiator afregnes til 25 m³. Hvis der er lejlighed i kælderen, opmåles denne som stueetagen.

1., 2., 3. sal o.s.v.: 
Hvis 1., 2., 3., sal o.s.v. er som stueetagen, benyttes stueetagens længde- og breddemål brutto. Højden måles indvendig + 0,20 m i de forskellige etager.

Tagetagen: 
Hvis tagetagen indeholder værelser, som benyttes af ejeren selv, sættes hver værelse med radiator til 25 m³, når resten fungerer som en slags loft. I alle andre tilfælde sættes den udnyttede tagetage lig med 50 % af stueetagens m3 rumfang.

Fradrag for erhverv m.m.: 
Institutioner 25% (man sidder og arbejder)
Erhverv 50% (man går og arbejder)

Abonnementsbidrag:
Abonnementsbidraget opkræves pr. måler.

Betaling:
Varmeværket udregner hvert år ved regnskabsårets begyndelse (1. september) a' conto betaling for det kommende år. Dette beløb divideres med 10, hvorved forbrugerens månedlige a' conto varmebidrag fremkommer. August og september måneder er betalingsfrie.

Varmebidraget forfalder til betaling den 10. i hver betalingsmåned.